Kommunismmuseum

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska upprätta ett museum med en permanent utställning om kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är allmänheten väldigt kunnig och informerad om nazismens fruktansvärda brott första halvan av 1900-talet. Kommunismens illdåd råder det dock stor okunskap om rent allmänt. På grund av att Sverige såväl politiskt som i media haft en tydlig slagsida åt vänster, samt att vi aldrig själva på allvar fått uppleva vänsterdiktaturens blodtörst och terror, så har kunskapen om detta aldrig fått något brett fäste i Sverige. Detta trots att summan av all ondska som skett i kommunismens namn vida överstiger nazismens illdåd, detta då den funnits under längre tid och på fler platser.

I flera länder i Europa som varit ockuperat av Sovjetunionen så finns museer som lyfter den kommunistiska ockupationsmaktens illdåd. Ofta tar man upp nazismen och kommunismen i samma utställningar. Jag menar att Sverige borde göra på samma sätt och upprätta ett museum som redogör för kommunismens illdåd. Här skulle man med fördel också kunna lyfta fram Sveriges och enskilda svenskars medlöperi, undfallenhet och samarbete med det blodtörstiga Sovjet.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)