Ridning som friskvård

Motion 2017/18:3467 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ridning bör kunna vara en del av friskvårdsförmånen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns mycket som kan verka underligt i våra olika regelverk gällande skattefria motions- och friskvårdsförmåner. Därför begränsar vi oss till endast en del.

Hälsan är viktig för oss alla. Vi är i Sverige bland världens friskaste folk. Ändå kan vi se att ohälsotalen stiger, inte minst de som kopplas till olika psykiska diagnoser. Vi vet också alla att rörelse och motion verkligen är hälsofrämjande.

Där finns möjligheten för att göra friskvårdsavdrag och det kan gälla gymkort, ishockey, innebandy m.m.

En idrott som verkligen gagnar både rörelse och motion likväl som stimulerar och ökar den psykiska hälsan är ridning. Det finns ett flertal forskningsrapporter som pekar på samspelet mellan ryttare och häst och hur positivt detta varit inte minst inom handikappidrotten. Det är också oerhört positivt i rehabilitering och habilitering.

Ridning borde därför kunna vara en del av friskvårdsförmånen och vi hemställer därför att regeringen snarast ser över hur det ska kunna bli så.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)