Stöd till Somaliland

Interpellation 2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I skrivande stund, torsdagen den 18 maj, firar Somaliland 26 år som självständig nation. Ett stolt folk firar ett land som trots 13 år av demokrati, fredliga maktskiften, stabilitet och en förhållandevis hög grad av respekt för mänskliga rättigheter saknar ett globalt erkännande.

Somaliland (tidigare Brittiska Somaliland), är per definition en autonom och självstyrande del av norra Somalia. Det är med andra ord rent geografiskt en rest från kolonialtiden, då brittiska och italienska Somaliland slogs ihop av européer.

I kontrast till övriga delar av Somalia fungerar Somaliland förhållandevis bra, och den fortsatta utvecklingen går framåt med stormsteg. Somaliland har, till skillnad från sina grannländer, haft fria demokratiska val och väl fungerande institutioner, och de erbjuder i dag kostnadsfri skolgång för samtliga barn och ungdomar. De har egna institutioner, diplomatiska förbindelser, ministrar, parlamentariker och en egen president. De har en egen valuta, egen flagga, egna pass, en egen nationalsång och en egen huvudstad. Att Afrikanska Unionen, som till största del består av icke-demokratier, inte erkänner landets suveränitet är förståeligt. Att Sverige och andra öppna länder inte gör det är dock för mig en gåta.

Med hänvisning till ovanstående önskas utrikesminister Margot Wallström svara på följande frågor:

 

1. Varför har inte Sverige som första land i världen erkänt Somaliland som självständig nation och visat dem sitt stöd för deras fantastiska framgångar?

2. Vad krävs för att regeringen framöver ska ta steget till att erkänna nationen som en självständig nation?

3.  Vad gör den svenska regeringen specifikt för att stötta Somaliland och deras folk för att nå ytterligare framgångar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-22 Överlämnad: 2017-05-23 Anmäld: 2017-05-29 Sista svarsdatum: 2017-06-13 Svarsdatum: 2017-08-31
Debatt (7 anföranden)