Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU10

Ny lag om brott mot mänskligheten (JuU10)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Beslutet innebär bland annat:

 • Nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
 • Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
 • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
 • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
 • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
 • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.

Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014.

Datum för beslutet: 27 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:JuU10 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt två motioner med tre motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 20 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Syftet är bl.a. att brotten ska kunna lagföras i Sverige i minst samma utsträckning som vid Internationella brottmålsdomstolen. Genom lagen införs nya straffbestämmelser om brott mot mänskligheten som avser vissa särskilt angivna gärningar när de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:JuU10

Ny lag om brott mot mänskligheten (JuU10)

Regeringen föreslår en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Förslaget innebär bland annat:

 • Nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
 • Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
 • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
 • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
 • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
 • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.

Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-26
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju14.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M970010
MP20005
FP21003
C19004
SD01604
V19000
KD19000
Totalt29616037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. En ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju216, 2011/12:Ju359 yrkande 69, 2012/13:Ju373 yrkande 84 och 2013/14:Ju203 yrkande 1.

3. Inledande bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju15 yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt27539035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Osjälvständiga brottsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 16 § förslaget till lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:146 punkt 1 i denna del och avslår motion 2013/14:Ju15 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (MP, V)

5. Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § förslaget till lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:146 punkt 1 i denna del och avslår motion 2013/14:Ju15 yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt27539035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
5. lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:146 punkterna 1 i denna del och 2-5.

7. Ett särskilt straffstadgande om tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju217, 2011/12:Ju244, 2011/12:Ju322, 2011/12:Ju359 yrkande 71, 2012/13:Ju373 yrkande 85, 2012/13:Sf391 yrkande 2, 2013/14:Ju203 yrkande 3, 2013/14:Ju226, 2013/14:Ju412 yrkande 103 och 2013/14:Sf390 yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1101010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju203 yrkandena 2 och 4-8.