SFS nr: 1989:253
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1989-05-18
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1320
Övrig text:
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,
nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag
jul, även när de inte infaller på en söndag,
långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag,
nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320).

2 § Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagen       den 1 januari
trettondedag jul    den 6 januari
långfredagen      fredagen närmast före påskdagen
påskdagen        söndagen närmast efter den fullmåne
            som infaller på eller närmast efter
            den 21 mars
annandag påsk      dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter
            påskdagen
pingstdagen       sjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagen      den 6 juni
midsommardagen     den lördag som infaller under tiden
den 20-26 juni

alla helgons dag    den lördag som infaller under tiden
            den 31 oktober-6 november
juldagen        den 25 december
annandag jul      den 26 december.
Lag (2004:1320).