Spela video

Här visar vi webb-tv från riksdagen. Du kan ännu inte se webb-tv i efterhand i din mobiltelefon. För att se debatter i efterhand krävs fortfarande en dator.

  Aktuellt

  RSS

  Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalen i Ukraina

  Elva riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalen i Ukraina söndagen den 26 oktober. Kent Härstedt (S), ordförande för den svenska OSSE-delegationen, har utsetts till särskild koordinator för de 700 korttidsobservatörer från OSSE som deltar vid valet.

  Pakistans talman besökte riksdagen

  Den 23 oktober tog talman Urban Ahlin emot talmannen från den pakistanska senaten Syed Nayyar Hussain Bokhari med delegation.

  IPU beslutade att agera mot ebolakrisen

  Vid Interparlamentariska unionens möte i Genève den 12–16 oktober diskuterade världens parlamentariker våld mot kvinnor och beslutade att agera mot ebolakrisen.

  RSS

  Senaste

  Från förslag till lag

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

  Internationellt arbete

  Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

  Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Öppna data

  Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

  Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

  Lediga jobb

  Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

  Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.