Spela video
Direkt

Här visar vi webb-tv från riksdagen.

{{ header }}

Aktuellt

RSS

Öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Tisdagen den 9 februari håller socialutskottet en öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), Socialstyrelsen, SKL, IVO, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården samt två kommuner är några av dem som deltar.

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Talmannen tar emot Moldaviens talman

Den 9 februari tar talman Urban Ahlin emot Moldaviens talman Andrian Candu med delegation i riksdagen.

Barn och unga ska kunna få bidrag för glasögon

Från och med den 1 mars ska landstingen bli skyldiga att lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år. Barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kommer också att innefattas.

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Riksdagen gör sju tillkännagivanden till regeringen om detta.

Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll

Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker riksdagen, som uppmanade regeringen att tydliggöra detta.

RSS

Senaste

Webb-tv

Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

Internationellt arbete

Europarådets parlamentariska församlings sessionssal. Foto: Europarådet.

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Öppna data

Grafik över riksdagshuset med pilar i olika färger som pekar uppåt och utåt.

Riksdagens öppna data vidareutvecklas. Följ arbetet på utvecklingsbloggen!

Lediga jobb

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing och medarbetare på kammarkansliet står på podiet i kammaren och diskuterar. Foto: Melker Dahlstrand.

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.