KU föreslår en ny riksrevisor

Publicerad:

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen väljer Christina Gellerbrant Hagberg (generaldirektör för Arbetsgivarverket) till riksrevisor efter Helena Lindberg. 

Ett enigt konstitutionsutskott beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 16 maj 2024 att föreslå att riksdagen väljer Christina Gellerbrant Hagberg till ny riksrevisor. Hon föreslås tillträda sitt uppdrag den 16 september 2024. Christina Gellerbrant Hagberg efterträder Helena Lindberg som varit riks­revisor sedan mars 2017.

Riksrevisorn beslutar självständigt om granskningarna

Riksrevisionen leds sedan den 1 april 2020 av endast en riksrevisor som är chef för myndigheten Riksrevisionen och ansvarar för dess verksamhet inför riks­dagen. Riksrevisorn väljs av riksdagen.  

Det är riksrevisorn som självständigt beslutar vad som ska granskas, med beaktande av de bestämmelser som finns i lag. Riksrevisorn beslutar självständigt hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.

Om Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg är generaldirektör för Arbetsgivarverket sedan april 2022. Dessförinnan var hon rikskronofogde från oktober 2015 och generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden (CSN) 2011–2015. Hon har även varit vid Skatteverket, bland annat som regionchef för Stockholm 2005–2011, för Gävle 2003–2005 och för Örebro 2001–2003. Christina Gellerbrant Hagberg har varit ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse mellan 2018–2022. År 2022 blev hon styrelseordförande för Trygghetsstiftelsen och styrelseordförande för Kåpan pensioner, som förvaltar tjänstepensionen för statligt anställda. Hon är ledamot i styrelsen för Stockholms universitet sedan 2023. Christina Gellerbrant Hagberg är jurist.

Kontaktperson för media

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 40 72, e-post: peder.nielsen@riksdagen.se.