En livssynsöppen stat

Motion 2023/24:1732 av Jakob Olofsgård (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör vila på en livssynsöppen grund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska staten behöver mer vila på en livssynsöppen grund i syfte att skapa ett livskraftigt samhälle. Sverige som en sekulär stat behöver ta steget fullt ut och mer likt Norge behandla både trossamfund och livsåskådningssällskap lika. Staten ska helt enkelt vara öppen till alla, oavsett vilken livssyn människor bär på och på det sättet låta samhället vara fritt och självständigt. Det kommer alltid finnas politiska avvägningar som en i praktiken sekulär stat behöver göra för att värna det öppna samhället och demokratiska värderingar, i den mening blir inte en stat alltid neutral. Därför behöver det finnas en tydligt livssynsöppen hållning av en sekulär stat för att värna alla olika delar av samhället och inte ta parti för en enskild livsåskådning utan värnar en bred mångfald av olika livssyner. På detta sättet värnar vi religionsfriheten och behåller staten sekulär i praktisk mening. Därför bör det utredas på vilket sätt staten kan vila på en livssynsöppen grund.

 

 

Jakob Olofsgård (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör vila på en livssynsöppen grund och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2023/24:KU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.