Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskligarättigheter, folkrätt m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2005

Beslut

Sverige i Förenta nationerna (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-17
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-06-10
Trycklov: 2005-06-09
Reservationer 15
Betänkande 2004/05:UU9

Alla beredningar i utskottet

2005-05-17, 2005-05-10

Sverige i Förenta nationerna (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-15
4

Beslut

Beslut: 2005-06-16
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Modernisering och utveckling av FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U280 yrkande 15, 2003/04:U203 yrkandena 15 och 16, 2003/04:U238 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U246 yrkande 1, 2003/04:U285 yrkande 2, 2003/04:U335 yrkandena 3-5, 7 och 8, 2003/04:U348 yrkande 26, 2004/05:U10 yrkandena 1-3, 2004/05:U11 yrkandena 6, 16 och 17, 2004/05:U12 yrkandena 1-6, 7 i denna del och 8, 2004/05:U235, 2004/05:U242 yrkande 7, 2004/05:U260 yrkandena 1 och 8, 2004/05:U267 yrkandena 1, 2 och 11-13, 2004/05:U304 yrkandena 4 och 5, 2004/05:U308 yrkandena 3 och 4, 2004/05:U314 yrkande 4, 2004/05:U334 och 2004/05:U335.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04906
c01606
fp04206
kd02805
v23005
mp15002
-2000
Totalt164135050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Säkerhetsrådets sammansättning och vetorätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U201, 2003/04:U203 yrkande 14, 2003/04:U329 yrkande 5, 2003/04:U335 yrkande 6, 2004/05:U11 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U12 yrkande 7 i denna del, 2004/05:U216 yrkande 4, 2004/05:U221 yrkande 6, 2004/05:U267 yrkande 10 och 2004/05:U304 yrkande 7.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47206
c17005
fp04206
kd28005
v23005
mp15002
-2000
Totalt25644049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U14 yrkande 3, 2004/05:U11 yrkandena 5 och 9, 2004/05:U204 yrkande 3, 2004/05:U210, 2004/05:U225 yrkande 3, 2004/05:U239 yrkande 5, 2004/05:U260 yrkandena 9 och 10, 2004/05:U304 yrkande 6, 2004/05:U305 yrkande 1, 2004/05:U315 yrkande 17 och 2004/05:MJ510 yrkande 4.

4. Folkrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U292 yrkande 2, 2003/04:U335 yrkande 2, 2004/05:U10 yrkande 6, 2004/05:U11 yrkandena 1, 10 och 11, 2004/05:U219 yrkande 3, 2004/05:U221 yrkande 2, 2004/05:U223 yrkande 2, 2004/05:U225 yrkandena 8, 12 och 13, 2004/05:U260 yrkande 7, 2004/05:U268 yrkandena 32 och 33, 2004/05:U304 yrkandena 8 och 9, 2004/05:U314 yrkande 14 och 2004/05:U315 yrkande 16.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m00496
c00175
fp10416
kd00285
v02305
mp01142
-0110
Totalt1252515049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Specifika konventioner, ratificeringar etc.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U255 yrkande 3, 2003/04:U278 yrkande 3, 2004/05:L295 yrkande 20, 2004/05:U10 yrkandena 11 och 14, 2004/05:U11 yrkandena 7 och 15, 2004/05:U225 yrkande 17, 2004/05:U252, 2004/05:U257 yrkande 1, 2004/05:U283 yrkande 2, 2004/05:So604 yrkande 16 och 2004/05:A321 yrkandena 2 och 4.

Reservation 6 (c, fp)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47026
c00175
fp10407
kd28005
v02305
mp01502
-0200
Totalt200405950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Länder och regioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U206 yrkande 4, 2002/03:U249 yrkande 4, 2004/05:U11 yrkandena 12 och 13, 2004/05:U229, 2004/05:U267 yrkande 7, 2004/05:U307 yrkande 3, 2004/05:U315 yrkande 3 och 2004/05:U324.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

7. Nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U274 yrkande 1 och 2004/05:U10 yrkande 4.

8. Terrorism, rättssäkerhet och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju278 yrkande 4, 2002/03:U249 yrkande 6, 2004/05:U10 yrkandena 8 och 9, 2004/05:U11 yrkande 14 och 2004/05:U318 yrkande 3.

Reservation 10 (mp)

9. Hälsofrågor och sociala frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U10 yrkandena 10 och 12, 2004/05:U11 yrkandena 8 och 18, 2004/05:U12 yrkande 9, 2004/05:U233, 2004/05:U243 och 2004/05:U280 yrkandena 3, 5 och 7.

Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m49006
c17005
fp42006
kd02805
v23005
mp00152
-1010
Totalt256281649

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Miljörelaterade frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U336 yrkande 1, 2004/05:U10 yrkandena 13 och 15, 2004/05:U12 yrkande 10, 2004/05:U219 yrkande 9 och 2004/05:U311 yrkande 5.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (mp)

11. FN:s finanser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U309, 2003/04:U335 yrkande 9, 2004/05:U11 yrkande 4 och 2004/05:U260 yrkande 6.

Reservation 15 (mp)

12. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:95 till handlingarna.