Dokument & lagar (41 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2014:82

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i ett beslut den 21 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Hylte kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 21 september 2014. Redogörelse för överklagandet Hylte Arbetarekommun genom

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:81

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Habo kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet kungjordes på länsstyrelsens webbplats den 26 september 2014. Redogörelse för överklagandet Olle Moln

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:48

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Klippans kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Klippan har

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:44

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet Socialdemokraterna i Båstad har genom

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:92

Valmyndigheten beslutade den 31 oktober 2014 att avregistrera ett antal partibeteckningar för val till riksdagen, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. En av de partibeteckningar som avregistrerades var Torslandapartiet för val till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:69-70

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i två olika beslut den 30 september 2014 utgången av valen till dels kommunfullmäktige i Piteå kommun den 14 september 2014, dels landstingsfullmäktige i Norrbottens län den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:68, 69 (delvis)

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena AA och BB har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:67

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014 Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Länsstyrelsen i Västerbottens län fastställde i beslut dels den 23 september 2014, dels den 25 september

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:66

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Länsstyrelsen i Jämtlands län fastställde i beslut dels den 22 september, dels den 24 september 2014 utgången

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:65

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:64

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört att personer fått felaktig

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:62 L

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandet A A

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:62 K

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Partille kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet A A har i ett

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 62

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena AA dnr 61-2014 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:60

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att valet till riksdagen

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:58

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:59

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 11 oktober 2014. Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i beslut dels den 21 september, dels den 26 september 2014 utgången

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:57

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak att han

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:56

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:53, 86

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i två olika beslut den 30 september 2014 utgången av valen

2014-12-10

Paginering