Axel Hallberg (MP)

Axel Hallberg (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns södra, plats 186
Född år 1999
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864214
E-post axel.hallberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Emma Berginger
  • Kulturutskottet

  • Suppleant
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant
  • Finansutskottet

  • Suppleant
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant
  • Socialutskottet

  • Suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-20 – 2022-02-13
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-02-13
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-02-13
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-02-13
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-02-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-02-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 23 september 2021 Frågestund

Dokument:

med anledning av prop 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra medel i en ändringsbudget

2021-12-01

Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 90 kB) Motion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 137 kB)

Utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i utbildningen vid lärosätena

Motion 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. MP Utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i utbildningen vid lärosätena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i den högre utbildningen


Utskottsberedning: SfU UbU 2021/22:AU6

Motion 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Mål om minskad biltrafik

Motion 2021/22:4207 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4207 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt båda MP Mål om minskad biltrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett negativt mål för biltrafik för att reducera biltrafiken till nödvändiga nivåer för att uppnå målet om att minska


Utskottsberedning: TU

Motion 2021/22:4207 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4207 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se