Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:4723

av Per Bolund m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi

Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen

Bryt beroendet av fossila bränslen

Riktade stöd till landsbygden och jordbruket

Ett krisstöd som värnar dem med minst marginaler

Ett ordnat mottagande och en stark välfärd och rättsstat

Ge dem som flytt från Ukraina möjligheter till ett bra liv i Sverige

Stötta kulturens återstart

4 Det ekonomiska läget

Framtiden

Andra mått på välfärd

Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser

5 En grön ekonomi

En cirkulär ekonomi inom naturens ramar

Intensifiera

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.