Till innehåll på sidan

Fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2014/15:992 av Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Personer med funktionsnedsättning löper en betydligt större risk än övrig befolkning att drabbas av ohälsa såsom diabetes, högt blodtryck, värk från rörelseorganen samt mag- och tarmbesvär. Risken att drabbas av ohälsa är mer än tio gånger högre hos personer med funktionsnedsättning än hos övrig befolkning. Även psykisk ohälsa är vanligare. Ohälsotalet är störst bland personer med rörelsehinder.

Redan under barn- och ungdomsåren etableras ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. Forskning visar att barn och unga med funktionsnedsättning dubbelt så ofta som andra anger att de lider av psykosomatiska besvär, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och bristande välbefinnande till en sådan grad att det påverkar vardagslivet. Barn och unga med funktionsnedsättning utövar även fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra barn.

Idag är det vetenskapligt vedertaget att regelbunden fysisk aktivitet har en starkt positiv effekt på hälsa och välbefinnande. Men personer med funktionsnedsättning har i dagens Sverige inte möjlighet att i önskad utsträckning på sin fritid utöva aktiviteter som främjar deras fysiska och psykiska hälsostatus. En bidragande orsak till detta är att personer med funktionsnedsättning, inklusive barn och unga, endast har begränsad eller till och med ingen rätt till hjälpmedel för att utöva aktiviteter på fritiden. Skillnaderna mellan olika landsting är stora och oacceptabla när det gäller vilka hjälpmedel som erbjuds. Fritidshjälpmedel behövs för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter och därmed undvika att etablera onödig ohälsa.

Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av landstingens förskrivning av fritidshjälpmedel, så att personer med funktionsnedsättning garanteras möjlighet till en aktiv fritid och ett liv i god hälsa. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

.

Kerstin Nilsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.