Barn utan glasögon

Motion 2014/15:2052 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.

Motivering

Olika undersökningar visar att det finns många barn som behöver glasögon, men som inte får några. Den främsta anledningen är att deras föräldrar inte har råd att köpa glasögon. För de barn som inte får glasögon kan de få stora konsekvenser, till exempel kan de få svårigheter att hänga med i skolan. 

Barn i Sverige bör ha rätt till de hjälpmedel de behöver oavsett var de bor eller vilka ekonomiska möjligheter som föräldrarna har. Barnens bästa måste sättas i främsta rum. Det bör vara en rättighet för alla barn som behöver glasögon att få det. Barnen skall inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi eller i vilket landsting de bor i för att få glasögon/hjälpmedel. Det får ankomma på regeringen att ta det initiativ som krävs i enlighet med det anförda.  

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.