Kvalitetssäkra personlig assistans

Motion 2014/15:361 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-05
Granskad
2014-11-05
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvalitetssäkra personlig assistans.

Motivering

Personer som har omfattande funktionsnedsättningar och därför behöver hjälp med att klara sin egen vardag har idag rätt till att få en så kallad personlig assistent. Den personen ska i så stor utsträckning som möjligt se till att brukaren med funktionsnedsättningen kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära från hjälp några timmar på dagen till hjälp dygnet runt.

 

För en brukare finns då möjligheten att göra ett val av den personliga assistenten och assistansen kan utföras på olika sätt. De sätt som är tillgängliga att utföra assistansen på är genom kommunen, kooperativ, assistansföretag eller att brukaren själv blir arbetsgivare till personen han eller hon önskar få hjälp av.

 

Denna valfrihet är naturligtvis bra och ökar då möjligheterna för brukarna att hitta personer som de är nöjda och trygga med. Det kan handla om allt från en förälder till en nära vän eller annan person som verkar lämplig. För att säkerställa kvaliteten i vården borde, i de fall där den utvalda personen saknar utbildning, kommunen gå in och erbjuda detta.

 

Det kommer då inte att bli ett hinder att välja personer i ens närhet utan snarare en garanti från kommunen att hjälpen som brukaren får innehåller en viss kvalitetsstämpel.

.

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvalitetssäkra personlig assistans.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.