Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Motion 2014/15:939 av Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Trots höga ambitioner att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället, har den tekniska utvecklingen lett till att den i stället har försämrats för vissa grupper. Det handlar om olika typer av automater för passage, biljettinköp, informationsinhämtning, kontantuttag med flera tjänster som kunderna förväntas klara av själva i stället för att få service av berörd personal.

Personer med synnedsättning kan till exempel ha svårt att röra sig i byggnader med automatiska dörrar, som öppnas mot den gående. Att kontanthanteringen har upphört på många banker kan göra det svårt för personer med synnedsättning och rullstolsburna att ta ut pengar. Allt fler myndigheter förväntar sig att människor sköter tjänsterna själva genom datorer. Ändå är inte olika myndigheters hemsidor anpassade till internationell standard när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Det är nödvändigt att lagstiftningen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ses över. Det krävs nya riktlinjer för hur service och tjänster, som sköts genom ny teknik, ska göras tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning.

.

Adnan Dibrani (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.