Subventionerade glasögon

Motion 2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden.

Motivering

Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom växer mer än var tionde barn upp i fattigdom i Sverige. Glasögon är en av de vanligaste ansökningarna till Majblommans Riksförbund. Majblomman har räknat ut hur mycket en glasögonreform kan kosta ett genomsnittligt landsting. Uträkningen visar en kostnad på en miljon kronor, vilket motsvarar ungefär 0,06 procent av landstingets totala årliga kostnader.

Över 10 000 skolbarn förvägras lika rätt till bildning, utbildning och en bra start i livet då de inte har tillgång till synhjälpmedel. Att fenomenet förstärkts under senare år beror givetvis primärt på hög arbetslöshet och familjens därigenom osäkra inkomst. Att köpa glasögon blir fort en stor utgift för familjen.

Landstingen i Sverige beslutar själva om de vill ge bidrag till familjer med barn som är i behov av glasögon. Dessa bidrag skiljer sig åt mellan landstingen, och därför varierar beloppet beroende på i vilket landsting man är bosatt. Trots att synen inte är färdigutvecklad förrän vid 8 till 10 års ålder, vilket medför flera glasögonbyten, är det få landsting som ger stöd efter 7 års ålder. Idag varierar möjligheten till glasögonbidrag till barnen beroende på var i Sverige de bor. I Gävleborg, Norrbotten, Kronoberg och Västmanland är glasögonglas för barn till och med sju år gratis. I övriga landsting varierar glasögonbidragen mellan 250 och 1 250 kronor.

I praktiken betyder detta att det som avgör ifall barn får subventionerade glasögon är bostadsort – inte hur stora behov barnen har. Alla barn bör ha möjlighet att få glasögon, oberoende av var i landet de bor.

.

Isak From (S)

 

Hillevi Larsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Lawen Redar (S)

Matilda Ernkrans (S)

Monica Green (S)

Teresa Carvalho (S)

Veronica Lindholm (S)

Åsa Westlund (S)

Arhe Hamednaca (S)

Kerstin Nilsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.