Habiliteringsersättningen

Motion 2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kartläggning av habiliteringsersättningen.

Motivering

Ca 80 procent av landets kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. Det här kan man hitta i rapporten ”Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning” från Socialstyrelsen. I rapporten framkom också att ersättning i medeltal låg på ca 34 kronor per arbetsdag. Rapporten är framtagen 2008 och bygger på enkätsvar från kommuner. Enligt riksdagens utredningstjänst finns ingen sammanställning av vad som hänt med habiliteringsersättningen sedan dess.

Även om ersättningen är en kommunal ersättning borde staten ta initiativ till en förnyad kartläggning av habiliteringsersättningen. Rimligtvis borde det ligga i statens intresse att se hur omfattningen och nivåerna utvecklas – inte minst för att kunna se om den ekonomiska krisen i slutet av 2000-talet påverkat ersättningen till deltagarna i daglig verksamhet.

Regeringen borde överväga att ta initiativ till en förnyad kartläggning av habiliteringsersättningen.

.

Tomas Eneroth (S)

Monica Haider (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kartläggning av habiliteringsersättningen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.