Klargörande av betalningsansvar

Motion 2014/15:791 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klargöra betalningsansvaret för personer som bor i särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Motivering

Hemkommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att betala för hälso- och sjukvård för dem som bor på särskilt boende – även om boendet ligger i en annan kommun. Detta gäller också viss vård som landstinget utför.

När hälso- och sjukvårdslagen (HSL) infördes 1991 fanns inte särskilda boenden för dem som tillhör LSS, lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. Lagen refererar därför endast till socialtjänstlagen (SoL). Då LSS infördes 1993 anfördes i förarbetena att dessa bostäder var sådana som ”avses i SoL”. Det innebär att de som blivit placerade i annan kommun än hemkommunen enligt LSS ska hanteras på samma sätt som de som blivit placerade enligt SoL.

Detta står dock inte i lagtexten, vilket har lett till onödiga diskussioner om vem som är betalningsansvarig för hälso- och sjukvården. I slutänden är det den enskilde individen som kommer i kläm. Därför behövs ett klargörande.

.

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klargöra betalningsansvaret för personer som bor i särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.