En förstärkt spelreglering

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2022

Beslut

Nej till förslag om spelreglering (KrU2)

Riksdagen sa nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. De åtgärder som riksdagen sa nej till gäller

  • ändringar i regler om måttfullhet vid marknadsföring av spel
  • uppsägning av avtalet mellan Sverige och Finland om automatspel på färjor i reguljär linjetrafik.

Riksdagen sa ja till övriga lagändringar i förslaget. De lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2023 samt 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden och avslag på propositionen vad gäller punkterna 1 och 6 samt del av punkt 5. Bifall till propositionen i övrigt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-10-25, 2022-11-15

Nej till förslag om spelreglering (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. De åtgärder som utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till gäller

  • ändringar i regler om måttfullhet vid marknadsföring av spel
  • uppsägning av avtalet mellan Sverige och Finland om automatspel på färjor i reguljär linjetrafik.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till övriga lagändringar i förslaget. De lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2023 samt 1 juli 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.