Onsdag den 23 november 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-11-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 23 november 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (vilande grundlagsförslag)

____

____

0.00

0.00

13

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.)

1

Ingela Nylund Watz (S)

8

2

Ali Esbati (V)

8

3

Ulrik Nilsson (M)

8

____

____

0.24

0.24

14

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut (vilande grundlagsförslag)

____

____

0.00

0.24

15

Konstitutionsutskottets

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.