En förstärkt spelreglering

Proposition 2021/22:242

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-17
Bordlagd
2022-05-17
Hänvisad
2022-05-18
Motionstid slutar
2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En förstärkt spelreglering

Regeringens proposition 2021/22:242

En förstärkt spelreglering

Prop.

2021/22:242

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 maj 2022
Magdalena Andersson
Ardalan Shekarabi
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicen-

sierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för

spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat för-

bud mot reklam för olicensierat spel. Det föreslås också åtgärder för att

minska skadeverkningarna av spel om pengar: bl.a. ett justerat krav på

måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter och en möjlighet

att ingripa med marknadsstörningsavgift

Förslagspunkter (7)

 • 1
  Riksdagen godkänner att överenskommelsen mellan konungariket Sverige och Republiken Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) sägs upp.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (6)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.