Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering

Motion 2021/22:4760 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:242
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-06-01
Granskad
2022-06-16
Bordlagd
2022-06-17
Hänvisad
2022-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition är ämnad att förstärka den svenska spelregleringen genom att stänga ute olicensierat spel, kräva tillstånd för spelprogramvaror, förbud mot att främja olovligt spel och justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Kristdemokra­terna stöder dessa förslag som syftar till att stärka den svenska lagstiftningen gällande spelreglering.

Kristdemokraterna har dock en annan åsikt än regeringen när det gäller riskklassifi­cering. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och nätcasino utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare med avseende på spel­problem och skuldsättning. Det är snabba och höggradigt beroendeframkallande spel som dominerar reklamen, vilket är problematiskt. Vi beklagar därför att regeringen inte följer betänkandets linje om att spelinspektionen bör ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer. Ett förslag som majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller inte har några invänd­ningar emot. Det kan ifrågasättas att den riskklassificering som i dag tillämpas vid vissa landbaserade spelformer (kasino) och som gör att de blir särreglerade på grund av sin beroendepotential, inte tillämpas för nätspel och reklam för nätspel. Kristdemokraterna anser vidare att riskklassificering av spel kan öka transparensen inom spelmarknaden och ge konsumenten mer förståelse för de risker som de facto är kopplade till spel om pengar. Kristdemokraterna föreslår därför i enlighet med förslaget i betänkandet att Spelinspektionen ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer.

 

 

Roland Utbult (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Christian Carlsson (KD)

Pia Steensland (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.