Dokument & lagar (261 träffar)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:137 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:137 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Samtycke och oaktsamhet vid sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma med förslag till riksdagen i enlighet med det alternativa lagförslag


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:137 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:137 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. KD Rättspolitik för trygghet och tillit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av synliga poliser i brottsutsatta områden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:FiU25 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Flykting- och migrationspolitik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Varför drivs människor på flykt 5Riktiga flyktingar 6Utvecklingen i Europeiska unionen 6.1Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. KD Jämställdhet utan kvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av jämställda löner i offentlig verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén M Skärpt straff för grovt bidragsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt straff för grovt bidragsbrott. Motivering Sverige har sedan länge en skattebrottslag 1971:69bl.a.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till åtgärder inom Europeiska unionen för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3078 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1968 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1968 av Martin Kinnunen SD Åtgärder mot att kriminella inom vården arbetar vidare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör låta Domstolsverket undersöka möjligheterna för ett automatiserat


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1968 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1968 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2788 av Johan Hedin C Rättssäkerhet i skattefrågor för företagare Sammanfattning Samtidigt som Skatteverket får höga betyg av företagare för sin servicenivå och sitt bemötande, finns en annan sida av myndigheten för dem som, rätt eller orätt, misstänks för felaktigheter i redovisning och


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU15 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:2788 av Johan Hedin (C) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:32 av Nina Lundström FP Natur- och jaktturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att möjliggöra natur- och jaktturism. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:MJU9 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. SD Straffskärpningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Riktiga livstidsstraff Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott Generella straffskärpningar Straffskärpning för misshandel av gravida Borttagande


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU16 2014/15:JuU16,2014/15:JuU14 2014/15:JuU17 2014/15:JuU9 2014/15:SfU11 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 38 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 194 kB)

Motion 2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2446 av Désirée Pethrus KD Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en nollvision för att helt avskaffa mäns våld mot kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU18 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2313 av Sofia Damm KD Bekämpning av näthat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan bör undervisa i säkerhet och etik på internet för att undvika smutskastning och förtal på nätet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld 2.Demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter Grunden för vår utrikespolitik 2.1Våra värderingar


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:NU13 2014/15:SfU11 2014/15:UFöU5 2014/15:UU10 2014/15:UU11 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2014/15:UU9 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 29 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 179 kB)

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2865 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU9 2014/15:JuU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:310 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2014/15:310 av Lars-Arne Staxäng M Fler metoder för att bekämpa seriebrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen bör kunna publicera bilder på seriebrottslingar så att allmänheten kan hjälpa till att klara


Utskottsberedning: 2014/15:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:310 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:310 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 61 kB)