Planering och byggande

Betänkande 2014/15:CU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Riksdagen har gett regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Riksdagen uppmanade regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att

 • utreda hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
 • utarbeta ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
 • utreda möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Riksdagens tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motioner om privat initiativrätt till detaljplan. Bifall till en motion om reduktion av bygglovsavgiften och till en motion om tillgänglighetskrav för studentbostäder. Delvis bifall till en motion om riktvärden för trafikbuller. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 36

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-23
Reservationer: 21
Betänkande 2014/15:CU10

Alla beredningar i utskottet

2015-03-10, 2015-03-19, 2015-04-16

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Civilutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom vill civilutskottet att regeringen

 • utreder hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
 • utarbetar ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
 • utreder möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Civilutskottets ställningstaganden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-29
Förslagspunkter: 28, Acklamationer: 23, Voteringar: 5

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Begränsning av detaljplanekravet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (KD, FP, C, M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M073011
  SD371011
  MP23002
  C01903
  V20001
  FP01603
  KD01303
  Totalt177122050
  Ledamöternas röster
 2. Antagande av detaljplan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP).
  • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
 3. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP).
  • Reservation 3 (M, C, FP, KD)
 4. Fortsatt översyn av plan- och bygglagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 4, 6 och 9,

  2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M),

  2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

  2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkandena 1 och 2,

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12 och

  2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2.
  • Reservation 4 (M, C, FP, KD)
 5. Överklaganderegler

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 4,

  2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

  2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 3,

  2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

  2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) och

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 7.
  • Reservation 5 (M, C, FP, KD)
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (KD, FP, C, M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M073011
  SD013810
  MP23002
  C01903
  V20001
  FP01603
  KD01303
  Totalt1401223849
  Ledamöternas röster
 6. Privat initiativrätt till detaljplan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8.
  • Reservation 7 (S, MP)
 7. Större möjligheter till planavvikelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. Klimatfrågor i planeringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 9. Planering för hållbara städer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9 och 10 samt

  2014/15:1422 av Boriana Åberg (M).
  • Reservation 8 (C)
 10. Planering för grönområden och rekreation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:606 av Lars Tysklind (FP) yrkandena 1-6 och

  2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 6.
  • Reservation 9 (FP)
 11. Planering för ökad trygghet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 6.
  • Reservation 10 (SD)
 12. Planer och bygglov för campingplatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 13. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20.
  • Reservation 11 (SD)
 14. Reduktion av bygglovsavgiften

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11.
  • Reservation 12 (S, MP)
 15. Bygglovsbefriade åtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 10.
  • Reservation 13 (M, C, FP, KD)
 16. Bygglovsregler för näringsverksamhet på landsbygden m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:555 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 14 (C)
 17. Riktvärden för trafikbuller

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.Därmed bifaller riksdagen delvis motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och

  avslår motionerna

  2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och

  2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M).
  • Reservation 15 (S, MP)
  • Reservation 16 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (MP, S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097016
  M730011
  SD2201512
  MP12202
  C19003
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt1451391550
  Ledamöternas röster
 18. Boverkets byggregler för energihushållning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

  2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

  2014/15:1919 av Krister Hammarbergh (M),

  2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S) och

  2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 5.
  • Reservation 17 (C)
  Omröstning i sakfrågan
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M730011
  SD40009
  MP22003
  C10183
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt263201848
  Ledamöternas röster
 19. Tillgänglighetskrav för studentbostäder

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17.
  • Reservation 18 (S, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (MP, S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097016
  M730011
  SD40009
  MP02302
  C19003
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt162140047
  Ledamöternas röster
 20. Byggregler om ventilation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 21. Funktionskontroll av ventilationssystem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 22. Gemensamma byggregler i Norden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 5.
  • Reservation 19 (SD)
 23. Icke-kommersiella frizoner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 24. Försökslän för byggande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:808 av Lena Ek och Ola Johansson (C) yrkandena 1-3,

  2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M) och

  2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C).
  • Reservation 20 (C)
 25. Byggnaders inomhusmiljö

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 26. Handlingsplan för radon i bostäder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 21 (C)
 27. Byggande i trä

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 28. Bostadsanpassningsbidrag för elsanering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument