Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2014/15:SoU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 137

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-30
Reservationer: 38
Betänkande 2014/15:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-08
Debatt i kammaren: 2015-04-09
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:SoU7, Hälso- och sjukvårdsfrågor

Debatt om förslag 2014/15:SoU7

Webb-tv: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-16
Förslagspunkter: 43, Acklamationer: 34, Voteringar: 9

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

   2014/15:741 av Shadiye Heydari (S) yrkande 1,

   2014/15:743 av Shadiye Heydari och Johan Büser (S),

   2014/15:1167 av Said Abdu (FP),

   2014/15:1271 av Johnny Skalin (SD),

   2014/15:1860 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1,

   2014/15:2353 av Finn Bengtsson (M) och

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-4.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (V)
   • Reservation 3 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M074010
   SD360112
   MP23002
   C18004
   V00192
   FP16003
   KD00142
   Totalt191743450
   Ledamöternas röster
  2. Patientlagen och patienträttigheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1236 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

   2014/15:1464 av Margareta Cederfelt och Tina Ghasemi (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2014/15:2632 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M).
   • Reservation 4 (SD)
  3. Öppna jämförelser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 3.
   • Reservation 5 (C)
  4. Välfärden i Stockholmsregionen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  5. Vårdval och ersättningssystem

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 1,

   2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S) yrkande 1,

   2014/15:1859 av Penilla Gunther (KD),

   2014/15:2345 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

   2014/15:2655 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

   2014/15:2658 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

   2014/15:2661 av Finn Bengtsson (M),

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 10 och 14-16 samt

   2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1.
   • Reservation 6 (M)
   • Reservation 7 (C)
  6. Avgifter för vård m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1507 av Olle Felten och Per Ramhorn (SD),

   2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 8,

   2014/15:741 av Shadiye Heydari (S) yrkande 2,

   2014/15:1264 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

   2014/15:2422 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M).
   • Reservation 8 (SD)
  7. Nationella riktlinjer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1114 av Per Ramhorn och Christina Thuring (SD),

   2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:943 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) yrkande 2,

   2014/15:1642 av Penilla Gunther (KD),

   2014/15:1870 av Penilla Gunther (KD),

   2014/15:2218 av Jan R Andersson (M),

   2014/15:2444 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

   2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkande 1 och

   2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 14.
   • Reservation 9 (SD)
  8. Vård och behandling av olika sjukdomar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

   2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S),

   2014/15:383 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

   2014/15:500 av Phia Andersson m.fl. (S),

   2014/15:705 av Marie Granlund (S),

   2014/15:707 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (S),

   2014/15:759 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

   2014/15:782 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

   2014/15:1129 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

   2014/15:1235 av Per Ramhorn och Hanna Wigh (SD) yrkande 2,

   2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

   2014/15:1721 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-4,

   2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S),

   2014/15:2352 av Finn Bengtsson och Erik Andersson (M),

   2014/15:2444 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1, 3, 5 och 6,

   2014/15:2447 av Mikael Oscarsson (KD) och

   2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD037012
   MP22003
   C18004
   V00192
   FP16003
   KD14002
   Totalt242371951
   Ledamöternas röster
  9. Sällsynta diagnoser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1612 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:630 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

   2014/15:1858 av Penilla Gunther (KD),

   2014/15:1460 av Alexandra Völker (S),

   2014/15:1976 av Jan Lindholm (MP) och

   2014/15:2593 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M).
   • Reservation 12 (FP)
  10. Patientutbildning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  11. Stöd till för tidigt födda barn

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  12. Audit över dödfödda barn

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  13. Patientnära analyser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  14. Grön rehabilitering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  15. Insatser inom området psykisk ohälsa

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9, 10 och 14,

   2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S) yrkandena 2 och 3,

   2014/15:1052 av Bengt Eliasson (FP) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:1055 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

   2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) och

   2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 13 (SD)
   • Reservation 14 (V)
  16. Barn- och ungdomspsykiatri

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5,

   2014/15:1860 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2,

   2014/15:2366 av Emma Henriksson (KD) yrkandena 1 och 2 samt

   2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.
   • Reservation 15 (M)
   • Reservation 16 (KD)
  17. Vård av personer med självskadebeteende

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.
   • Reservation 17 (SD)
   • Reservation 18 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD003712
   MP22003
   C18004
   V01902
   FP16003
   KD14002
   Totalt242193751
   Ledamöternas röster
  18. Psykiatrisk tvångsvård

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  19. Rättspsykiatrisk vård

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

   2014/15:1524 av Roland Utbult (KD) och

   2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 19 (SD)
   • Reservation 20 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD037012
   MP22003
   C18004
   V00192
   FP16003
   KD14002
   Totalt242371951
   Ledamöternas röster
  20. Kompetensförsörjning och personalfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

   2014/15:425 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:635 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

   2014/15:1805 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (C),

   2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 10 och 13 samt

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 6, 8 och 9.
   • Reservation 21 (M, C, FP, KD)
   • Reservation 22 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (M, FP, C, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M074010
   SD1502212
   MP23002
   C01804
   V00192
   FP01603
   KD01402
   Totalt1361224150
   Ledamöternas röster
  21. Specifika kunskaps- och kompetensfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 11,

   2014/15:383 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1,

   2014/15:943 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) yrkande 3,

   2014/15:1615 av Barbro Westerholm (FP) och

   2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 5.
   • Reservation 23 (V)
  22. Samvetsfrihet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:1601 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD).
   • Reservation 24 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD037012
   MP22003
   C18004
   V19002
   FP16003
   KD13003
   Totalt26037052
   Ledamöternas röster
  23. Specialistutbildning för fysioterapeuter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  24. Försäkringsskydd för ambulanspersonal

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  25. Behörighetsfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1968 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2,

   2014/15:2109 av Carina Herrstedt (SD),

   2014/15:757 av Krister Örnfjäder (S),

   2014/15:1502 av Gunilla Nordgren (M) och

   2014/15:1951 av Krister Hammarbergh (M).
   • Reservation 25 (SD)
  26. Patientdatalagen och it i vården

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1121 av Stefan Jakobsson (SD),

   2014/15:153 av Edward Riedl (M),

   2014/15:466 av Monica Green (S),

   2014/15:1495 av Johan Hultberg (M) och

   2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 6.
   • Reservation 26 (SD)
  27. Hälsokontot Hälsa för mig

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 15 och

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.
   • Reservation 27 (M, C, FP, KD)
  28. Medicinska intyg

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  29. Glesbygdsmedicin

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1607 av Barbro Westerholm m.fl. (FP),

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

   2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14 och

   2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2.
   • Reservation 28 (C)
   • Reservation 29 (V)
   • Reservation 30 (FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 28 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD331312
   MP22003
   C01804
   V00192
   FP00163
   KD14002
   Totalt241193851
   Ledamöternas röster
  30. Gränsöverskridande vård

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  31. Medicinsk etik

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  32. Behandling av ofrivillig barnlöshet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 5, 7, 9 och 10,

   2014/15:412 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP),

   2014/15:470 av Hillevi Larsson (S),

   2014/15:1491 av Åsa Coenraads (M) yrkande 2 och

   2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S).
   • Reservation 31 (V)
  33. Surrogatmoderskap

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7 och

   2014/15:2438 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 32 (C, FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 32 (FP, C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD370012
   MP23002
   C01804
   V19002
   FP01603
   KD14002
   Totalt26534050
   Ledamöternas röster
  34. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 8,

   2014/15:944 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) och

   2014/15:1491 av Åsa Coenraads (M) yrkande 1.
   • Reservation 33 (V)
  35. Abort och fosterdiagnostik

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2603 av Julia Kronlid (SD),

   2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

   2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

   2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 2,

   2014/15:881 av Tuve Skånberg (KD),

   2014/15:885 av Tuve Skånberg (KD),

   2014/15:1394 av Mikael Oscarsson (KD) och

   2014/15:1628 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2.
   • Reservation 34 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 34 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD037012
   MP23002
   C18004
   V17202
   FP16003
   KD14002
   Totalt26039050
   Ledamöternas röster
  36. Organdonation

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  37. Blodgivning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  38. PKU-registret

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  39. Könsstympning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1234 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

   2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD),

   2014/15:2445 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 4 och 1-3 samt

   2014/15:1706 av Ewa Thalén Finné och Pia Hallström (M).
   • Reservation 35 (SD)
  40. Omskärelse

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1091 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:2118 av Adam Marttinen (SD),

   2014/15:672 av Jan Ericson (M) och

   2014/15:2591 av Finn Bengtsson (M).
   • Reservation 36 (SD)
  41. Könstillhörighet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8,

   2014/15:1180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) och

   2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.
   • Reservation 37 (FP)
  42. Manipulativt ledarskap

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  43. Tandvård

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

   2014/15:514 av Hillevi Larsson (S),

   2014/15:676 av Said Abdu (FP) yrkandena 1-3,

   2014/15:989 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (S),

   2014/15:1195 av Jennie Nilsson (S) och

   2014/15:2044 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (S).
   • Reservation 38 (KD)