Ändringar i riksdagsordningen, m.m.

Betänkande 2001/02:KU37

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 juni 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Ändringar i riksdagsordningen om utgiftsområden (KU37)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i riksdagsordningen. Ändringarna innebär att utgiftsområdet 6 Totalförsvar i stället ska benämnas 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Vidare avslog riksdagen motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om ändringar av utgiftsområden och om diskrimineringslagstiftningen m.m.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-23
Justering: 2002-05-28
Trycklov: 2002-06-05
Reservationer: 2
Betänkande 2001/02:KU37

Alla beredningar i utskottet

2002-05-21, 2002-05-23

Ändringar i riksdagsordningen om utgiftsområden (KU37)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i riksdagsordningen. Ändringarna innebär att utgiftsområdet 6 Totalförsvar i stället ska benämnas 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om ändringar av utgiftsområden och om diskrimineringslagstiftningen m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-06-13
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att orden "den 1 oktober" i ikraftträdandebestämmelsen skall bytas ut mot orden "den 23 september" samt avslår motionerna 2001/02:K302 yrkande 1, 2001/02:K398 yrkande 2 och 2001/02:U343 yrkande 1. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:100 yrkande 3.
  • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
  Ledamöternas röster
 2. Försvarsmaktens internationella insatser
  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02 FÖ2 yrkande 8.
  • Reservation 2 (m)
 3. Fredsfrämjande verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:U343 yrkande 3.
 4. Sveriges Lantbruksuniversitet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:K351.
 5. Energifrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:K345.
 6. Diskrimineringsombudsmannen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K371 yrkande 32, 2001/02:Sf334 yrkande 7 och 2001/02:Sf383 yrkande 6.