Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlade exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för att sjukdomar överförs till människor. Riksdagen menar att det redan pågår ett omfattande internationellt arbete kring detta.

Andra förslag handlade exempelvis om transport av djur, hundavel och slakt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-02-14, 2023-03-23

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för att sjukdomar överförs till människor. Utskottet menar att det redan pågår ett omfattande internationellt arbete kring detta.

Andra förslag handlar exempelvis om transport av djur, hundavel och slakt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.