Protokoll 2022/23:79 Onsdagen den 22 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:79

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2022/23:79 till socialförsäkringsutskottet

2022/23:80 och 84 till skatteutskottet

2022/23:82 och 91 till justitieutskottet

2022/23:83 till konstitutionsutskottet

2022/23:85 till arbetsmarknadsutskottet

2022/23:88 till civilutskottet

2022/23:89 till näringsutskottet

2022/23:93 till finansutskottet

2022/23:94 till utbildningsutskottet

Skrivelser

2022/23:81 till finansutskottet

2022/23:90 till utrikesutskottet

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialutskottets betänkanden

2022/23:SoU23 Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

2022/23:SoU19 Alkohol, narkotika, dopning,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.