Protokoll 2022/23:79 Onsdagen den 22 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:79

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2022/23:79 till socialförsäkringsutskottet
2022/23:80 och 84 till skatteutskottet
2022/23:82 och 91 till justitieutskottet
2022/23:83 till konstitutionsutskottet
2022/23:85 till arbetsmarknadsutskottet
2022/23:88 till civilutskottet
2022/23:89 till näringsutskottet
2022/23:93 till finansutskottet
2022/23:94 till utbildningsutskottet
Skrivelser
2022/23:81 till finansutskottet
2022/23:90 till utrikesutskottet

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Socialutskottets betänkanden
2022/23:SoU23 Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning
2022/23:SoU19 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

§ 3  Sveriges

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.