Till innehåll på sidan

Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom staten

KU-anmälan 2023/24:16 (613-2023/24) av PATRIK BJÖRCK (S), CICZIE WEIDBY (V), AMANDA LIND (MP)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

PATRIK BJÖRCK, CICZIE WEIDBY, AMANDA LIND
Riksdagsledamot (S), (V), (MP)
2023-12-05
Dnr 613-2023/24

Begäran om granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom staten

I svensk statlig förvaltning finns en god tradition av åtskillnad mellan politiska och opolitiska tjänstemän. Det är de opolitiska som står för oberoende underlag och möjliggör smidiga regeringsskiften oavsett regeringens partipolitiska sammansättning.

I Dagens Nyheter 30/11-23 vittnar opolitiska tjänstemän i Regeringskansliet om att den årliga lönerevisionen nu ratt inslag av vad som kan betecknas som politisk påverkan. I direktivet som skickats inom Regeringskansliet framkommer att man avser prioritera personer som särskilt arbetar med att genomdriva Tidöavtalets politik. En tjänsteman berättar i DN-artikeln att hen ratt tydliga besked om att högre lönepåslag inte är att vänta på grund av att hen inte arbetar med Tidöavtalets prioriteringar.

Fackförbundet ST vittnar också om stor förvåning eftersom man tidigare slutit en överenskommelse om löneprocessen där den politiska Tidö-prioriteringen inte ingick. Prioriteringen verkar alltså ha tillkommit efter processen där både fack och arbetsgivare ingick.

I DN-artikeln uttrycker en tjänsteman följande: "Det här är en politisering av verksamheten som gör mig orolig. Lön är ett viktigt styrmedel. Vi tjänstemän ska inte ha några lojaliteter åt något håll." Det är oerhört allvarligt om de oberoende tjänstemän som är garanten för en välfungerande statlig förvaltning uppfattar en sådan politisering av lönepolitiken.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att konstitutionsutskottet bör granska statsminister Ulf Kristersson samt styrningen av Regeringskansliet för att utröna om detta är i enlighet med gällande regelverk.

Patrik Björck (S), Ciczie Weidby (V), Amanda Lind (MP)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.