KU-utfrågning med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Öppen utfrågning 11 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 11
Plats: Andrakammarsalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Granskningsärende 6: Beredningen av förslag om elstöd till företag

Relaterade videor