KU-utfrågning med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Öppen utfrågning 15 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 13
Plats: Andrakammarsalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Granskningsärende 10: Klimat- och miljöministerns uttalande och agerande i fråga om behovet av ny kärnkraft

Granskningsärende 19: Skrivningar om utsläppsberäkningar i regeringens budget

Granskningsärende 20: Klimat- och miljöministerns hantering av handlingar inkomna som sms

Granskningsärende 21: Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör

Relaterade videor