KU-utfrågning med Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet

Öppen utfrågning 4 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 9.30
Plats: Andrakammarsalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Henrik Holmer, Regeringskansliets förvaltningschef

Granskningsärende 16: Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet