KU-utfrågning med utrikesminister Tobias Billström (M)

Öppen utfrågning 9 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 12
Plats: Andrakammarsalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Utrikesminister Tobias Billström (M)

Granskningsärende 14: Utrikesministerns användning av begreppet proportionalitet