Dokument & lagar (89 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1296 av Jan-Olof Larsson (S)

Fråga 2015/16:1296 Skrotning av fiskebåtar av Jan-Olof Larsson S till Miljöminister Karolina Skog MP I min hemkommun Sotenäs är fisket en viktig näring. Men det är en näring som är under stor omvandling. Fiskeflottan krymper genom att fiskefartyg upphör att användas i yrkesmässigt fiske. Som ett resultat av det ligger

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1296 av Jan-Olof Larsson (S) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:687 Strandskyddsregler som inskränker äganderätten av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Strandskyddet och dess regler har diskuterats i många sammanhang, inte minst i riksdagens kammare. Oftast har debatten utgått från det faktum att det är viktigt att vi värnar om miljö, mångfald

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strandskyddsregler som inskränker äganderätten

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:684 Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Det har varit många diskussioner om huruvida insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska överföras från producenterna till kommunerna eller inte. Den 31 mars överlämnades utredningen

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Skriftlig fråga 2015/16:1284 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1284 Beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Sveriges vatten av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen beslöt sent i höstas att göra en överprövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Sveriges vatten åren 20162020. Svar på den

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1284 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:674 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:674 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som har gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen står det att även förskollärare i förskolan omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:674 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1244 av Linda Snecker (V)

Fråga 2015/16:1244 Doktoranders villkor av Linda Snecker V till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Doktoranders villkor när det gäller finansiering är vitt skilda. Vissa finansieras under hela forskningstiden av lärosätet, andra via externa forskningsmedel eller stipendier. Somliga lärosäten anser sig ha hela ansvaret

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1244 av Linda Snecker (V) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:661 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2015/16:661 Studieavgifter för utomeuropeiska studenter av Fredrik Christensson C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sveriges Radio har rapporterat om att utomeuropeiska studenter betalar högre studieavgifter än utbildningen kostar samt att biståndspengar går till reklam för svenska universitet

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:661 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Studieavgifter för utomeuropeiska studenter

Skriftlig fråga 2015/16:1202 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1202 Rapport från Forskningsberedningen av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sedan 1962 har regeringar utsett en forskningsberedning som har till uppgift att vara rådgivande i forskningspolitiska frågor. Detta gjorde även nuvarande regering den 9 april 2015. Beklagligt är dock att

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1202 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1201 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1201 Fusk på högskoleprov av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen rapporterade medierna om hur ett 80-tal personer med hjälp av ligor har fuskat sig till toppresultat på högskoleprovet och på så vis kunnat gå före andra studenter i antagningssystemet. Hur omoraliskt detta än

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1201 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1176 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Beslutet byggde bland annat på Universitetskanslersämbetets UKÄ utredning om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistprogrammet

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1151 av Linda Snecker (V)

Fråga 2015/16:1151 Kostnader vid forskningsfinansiering av Linda Snecker V till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Att ansöka om externa forskningsmedel är en alltför komplicerad historia. Forskaren ska ta hänsyn inte bara till sitt eget forskningsområde utan även till direkta kostnader och eventuella krav på medfinansiering från

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1151 av Linda Snecker (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1132 Avhoppen från lärarprogrammet av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Universitetskanslersämbetet UKÄ har i en aktuell rapport publicerad den 19 april 2016 analyserat genomströmningen på lärarutbildningar. Analysen visar dessvärre att många studenter hoppar av sina studier. Sedan

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1123 Rymdstrategi för nytta och tillväxt av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I april 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning med syfte att utarbeta en strategi för det viktiga rymdområdet en strategi för att använda rymdverksamhet som en strategisk tillgång, för att möta

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2015/16:1078 Fler vägar till läraryrket av Gunilla Svantorp S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vid besök hos organisationen Teach for Sweden uppmärksammades jag på ett systemfel som borde kunna gå att rättas till. Organisationens företrädare berättade att av 100 utvalda studenter, personer med hög akademisk

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1063 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2015/16:1063 Tandhygienistutbildning av Roza Güclü Hedin S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S För ungefär fem år sedan lade Högskolan Dalarna ned sitt tandhygienistprogram, bland annat på grund av svårighet att hitta praktikplatser till alla studenter. Nu avvecklar också Karlstads universitet sin tandhygienistutbildning.

Inlämnad: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1063 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2015/16:1067 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare i förskolan omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla elever ska

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:500 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:500 Fortsatta satsningar på Umeå universitet av Edward Riedl M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det går inte att nog understryka Umeå universitets betydelse för jobb och tillväxt i Umeå, Västerbotten och hela Norrland. Läkar- och sjuksköterskeprogrammet försörjer Norrlands universitetssjukhus

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:500 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatta satsningar på Umeå universitet

Skriftlig fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1004 Strategiska forskningsområden av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I forskningspropositionen Ett lyft för forskning introducerades så kallade strategiska forskningsområden SFO som började gälla 2010. Det var långsiktiga satsningar som alliansregeringen gjorde inom strategiska

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:959 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:959 Åtgärder för minskade avhopp från högskoleutbildningar av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Flera av våra lärosäten anordnar kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Det är viktigt såväl för den enskilde som för samhället. I Sacos rapport Vad kostar en

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:959 av Betty Malmberg (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:901 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:901 Kompletterande utbildningar av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Att våra lärosäten anordnar kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen är viktigt såväl för den enskilde som för samhället. I Sacos rapport Vad kostar en akademiker 2015 visar beräkningar att

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:901 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)