Jakob Olofsgård (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Jönköping County, seat 151
Birth year
1975
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

The Liberal Party

Party Secretary

Committee on Health and Welfare

Deputy member

Nominations Committee

Deputy member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2021-08-01 – 2026-09-21

The Liberal Party

Party Secretary
2024-04-12 –

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2022-10-04 – 2024-04-22
Member
2021-09-02 – 2022-09-26

Committee on Civil Affairs

Member
2022-10-04 – 2024-04-22
Deputy member
2021-09-08 – 2022-09-26

Committee on Industry and Trade

Deputy member
2022-10-12 – 2024-04-22
Deputy member
2021-10-21 – 2022-09-26

Committee on Transport and Communications

Deputy member
2022-10-12 – 2024-04-22

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2023-05-26 – 2026-09-21

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2021-11-26 – 2022-10-04

Nominations Committee

Deputy member
2022-09-26 –

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 21–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21– och civilutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 21–22, näringsutskottet 21–, EU-nämnden 21–22, trafikutskottet 22– och socialutskottet 23–. Suppleant valberedningen 22–.

Föräldrar

Lantbrukaren Pär Olofsgård och sjuksköterskan Anne-Marie Olofsgård, f. Crona.

Utbildning

Byggteknisk linje, Njudungs gymnasieskola, Vetlanda, slutår 94. Teologiexamen, Korteboskolan, Jönköping 00.

Anställningar

Pastor i Svenska Alliansmissionen 00–10. Pastor i Equmeniakyrkan 10–18. Kulturskribent, Jönköpings-Posten 12–15. Projektledare, OBOS 08–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Renmarkskommittén 23–.

Kommunala uppdrag

Ersättare, utbildningsnämnden och äldrenämnden, Jönköpings kommun. Regionfullmäktig, Jönköpings län.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Jönköpings länsförbund Liberalerna 21–.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

Filter