Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet sammanträde 15 november 2016 Öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen
Debatt om förslag 2016/17:CU5 9 november 2016 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Debatt om förslag 2016/17:CU4 9 november 2016 En ny lag om personnamn
Debatt om förslag 2016/17:CU2 26 oktober 2016 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Debatt om förslag 2015/16:CU23 16 juni 2016 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Öppen utfrågning 26 maj 2016 Öppen utfrågning om familjerätt
Debatt om förslag 2015/16:CU21 18 maj 2016 Revisorer och revision
Debatt om förslag 2015/16:CU15 7 april 2016 Fastighetsrätt
Debatt om förslag 2015/16:CU13 7 april 2016 Hushållningen med mark- och vattenområden