Harald Bergström (KD)

Född år
1936
Avliden
11 januari 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Näringsutskottet 98/99 och Bostadsutskottet 98/99-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av riksdagens förvaltningsstyrelse 98/99.

Bostadsort

Moheda

Utbildning

S:t Sigfrids folkhögskola 56-58. Ingenjörsexamen i Hässleholm 60. Anställd vid Växjö Plåt & Smide AB 61, konstruktionschef 62-64, verkstadschef 65-67. 1:e konstruktör vid Höörs Plåt AB 67-69. Exportchef vid Växjö Rostfritt AB 69-73. Egenföretagare med tekniska konsultföretaget HEBO Konstruktioner HB i Moheda 73-. Delägare och teknisk chef i SEBO A/S, Oslo, 73-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Slätthögskretsen av Svenska Röda korset 74-, sekreterare 85-, Växjö avdelning av Samfundet Sverige-Israel, ordförande 93-, och Kronobergs läns distrikt av Svenska Röda korset 93-. - Ledamot av styrelsen för stiftelsen Wieselgrensällskapet, vice ordföradne 92-, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Kronobergs län 93- och De kristna samfundens nykterhetsrörelse i Kronobergs län, ordförande 93-. - Ledamot av styrelsen för Växjögruppen av Gideoniterna, ordföradne 84-90, Kronobergs, Kalmar och Blekinge läns distrikt av Gideoniterna, ordförande 90-94, sekreterare 94-, och av Gideoniternas riksstyrelse 90-94. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Kristen demokratisk samling/Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna (KDS/KD), ordf 64-67 och 91-, Höörs KDS-avdelning, ordföradne 67-69, och Alvesta KDS/KD-avdelning 69-, vice ordförande 86-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 92-94 och 97-. - Ledamot av 1992 års arbetsrättskommitté 92-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Alvesta kommunfullmäktige 71-. Ledamot av skolstyrelsen 82-85 och 88-91 samt barn- och ungdomsnämnden 94-. - Ledamot av Kronobergs läns landstings revision 88-91.

Föräldrar

Smedmästaren Karl Vilhelm Bergström och lanthandlaren Hildur Linnéa Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • ansvar för nedlagda gruvhål

  Skriftlig fråga 2001/02:1566 av Bergström, Harald (kd)

  den 28 augusti Fråga 2001/02:1566 av Harald Bergström kd till statsrådet Ulrica Messing om ansvar för nedlagda gruvhål Vid kammarens behandling av 2001/02:NU10, Vissa mineralpolitiska frågor diskuterades behovet av föreskrifter om skyddsåtgärder vid nedlagda gruvhål och kontrollåtgärder till skydd mot ras, sättningar
  Inlämnad
  2002-08-28
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • värdering av innovationers immaterialrätt

  Skriftlig fråga 2001/02:1364 av Bergström, Harald (kd)

  den 19 juni Fråga 2001/02:1364 av Harald Bergström kd till näringsminister Björn Rosengren om värdering av innovationers immaterialrätt Staten bidrar på olika sätt med stöd och lån också i tidiga skeden av en produkts framväxt. Under många år har dock upphovsmän och entreprenörer hävdat svårigheten att immateriellt
  Inlämnad
  2002-06-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • gymnasieprogram och inackorderingstillägg

  Skriftlig fråga 2001/02:1363 av Bergström, Harald (kd)

  den 19 juni Fråga 2001/02:1363 av Harald Bergström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieprogram och inackorderingstillägg CSN beviljar inackorderingstillägg för elever som måste bo på studieorten. Reglerna säger emellertid att om utbildningen finns på hemorten beviljas inget inackorderingstillägg. Eftersom
  Inlämnad
  2002-06-19
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsen 2 4 Ägarutövningen 2 4.1 Skilda styrformer 3 4.2 Styrelsesammansättningen 3
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under senare delen av 1990-talet använt kommunsektorn som en budgetregulator alltefter den statliga saneringspolitikens behov. Samtidigt
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att öka anslag 90:5 Regeringskansliet med 75 400 000 kr. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 utöka anslaget 22:4 Särskilda
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att beskatta kapitalvinsten för den som säljer andelar i skalbolag som inkomst av passiv näringsverksamhet. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Sammanfattning Regeringen har försummat ytterligare ett tillfälle att förbättra lagen om offentlig upphandling. Därmed har regeringen också försummat en oerhörd potential till
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Propositionens innehåll 25 Riktlinjer för energipolitiken 26 Dagens energiproduktion 27
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kommunkontosystemet 2 Brister i nuvarande system 2 Problematiserande istället för förslag 3 Alternativa lösningar på bristerna 4 Utvidga
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen får möjlighet att granska arbetslöshetskassornas handläggning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:AU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. 1 Sammanfattning Ett oenigt riksbanksfullmäktige föreslår för riksdagen att 20 miljarder kronor extra av Riksbankens kapital
  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.

  Motion 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:97. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-03-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001

  Motion 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om betydelsen av en struktur- och finanspolitik som främjar en långsiktig tillväxt och prisstabilitet
  Inlämnad
  2002-03-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 1 Sammanfattning Regeringen vill med propositionen om tillfälligt sysselsättningsstöd för kommuner och landsting för valåret 2002 öka kommunsektorns resurser med
  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lagen om gode män och förvaltare

  lagen om gode män och förvaltare

  Interpellation 2001/02:239 av Bergström, Harald (kd)

  den 6 februari Interpellation 2001/02:239 av Harald Bergström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen om gode män och förvaltare År 1995 genomfördes en stor förändring av de kapitel i föräldrabalken FB som rymmer bestämmelserna om god man och förvaltare. Redan när de infördes aviserades att de borde följas
  Inlämnad
  2002-02-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)

Filter