Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2020

Beslut

Sverige bör uttala en Nato-option (UFöU4)

Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.

Förslaget om tillkännagivande kom i motioner när riksdagen behandlade de säkerhetspolitiska delarna i regeringens förslag om försvarspolitisk inriktning.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner, bland annat ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat regeringens bedömningar och ställningstaganden. Motionerna handlar till exempel om övergripande säkerhetspolitiska bedömningar, säkerhetspolitiska samarbeten, internationella militära insatser och massförstörelsevapen.

Utskottets förslag till beslut: Ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en svensk Natooption. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-09
Trycklov: 2020-12-09
Reservationer 20
Betänkande 2020/21:UFöU4

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-12-03, 2020-11-19, 2020-11-10

Sverige bör uttala en Nato-option (UFöU4)

Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.

Förslaget om tillkännagivande kom i motioner när utskottet behandlade de säkerhetspolitiska delarna i regeringens förslag om försvarspolitisk inriktning.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat regeringens bedömningar och ställningstaganden. Motionerna handlar till exempel om övergripande säkerhetspolitiska bedömningar, säkerhetspolitiska samarbeten, internationella militära insatser och massförstörelsevapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-11
Debatt i kammaren: 2020-12-14
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande säkerhetspolitiska bedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 13 och 17,

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 17 och

2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 6.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 2 0 0 17
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 11 17 295


2. Säkerhetspolitiska samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 20,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8,

2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 8 och

2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 3.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C, L)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 19 10 26 294


3. Medlemskap i Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 25,

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 9,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 9,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 28,

2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:3240 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 1.

Reservation 10 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


4. Natooption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Natooption och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2,

2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 och

2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 2.

Reservation 11 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


5. Internationella militära insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 12,

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 12,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 22,

2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 21.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 10 23 294


6. Massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 8, 16-19 och 21,

2020/21:671 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 24,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 26,

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 15 och 18,

2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 5, 7, 9 och 10.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (KD)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.