Folkhälsofrågor

Socialutskottets bet 2019/20:SoU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 16 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-30
Trycklov: 2020-02-14
bet 2019/20:SoU5

Alla beredningar i utskottet

2020-01-16, 2019-12-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19