Kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2019

Nästa händelse: Justering 7 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-13
Betänkande 2018/19:TU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-15
Debatt i kammaren: 2019-05-16
4

Beslut

Beslut: 2019-05-16