Christofer Bergenblock (C)

Christofer Bergenblock (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Hallands län, plats 226
Född år 1974
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post christofer.bergenblock[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Socialutskottet

  • Suppleant
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2023-02-24 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg
Debatt om förslag 2022/23:SoU22 16 mars 2023 Äldreomsorg
Stillbild från Interpellationsdebatt: Utbyggnad av havsbaserad vindkraft
Interpellationsdebatt 2022/23:142 av Christofer Bergenblock (C) 24 februari 2023 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft
Stillbild från Interpellationsdebatt: Underhåll och tillgängliggörande av statliga kulturfastigheter
Interpellationsdebatt 2022/23:188 av Christofer Bergenblock (C) 24 februari 2023 Underhåll och tillgängliggörande av statliga kulturfastigheter

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om processbehörighet för barn som fyllt tolv år, och detta

Inlämnad: 2023-03-08 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU26

Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Underhåll och tillgängliggörande av statliga kulturfastigheter

Interpellation 2022/23:188 av Christofer Bergenblock (C)

Interpellation 2022/23:188 Underhåll och tillgängliggörande av statliga kulturfastigheter av Christofer Bergenblock C till Statsrådet Niklas Wykman M Varbergs fästning började anläggas som en medeltida borg i slutet av 1200-talet, och på 1600-talet utformades den till en modern försvarsanläggning i det utförande som vi

Inlämnad: 2023-02-09 Svarsdatum: 2023-02-24 Besvarare: Statsrådet Niklas Wykman (M)

Interpellation 2022/23:188 av Christofer Bergenblock (C) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Underhåll och tillgängliggörande av statliga kulturfastigheter

med anledning av prop. 2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Motion 2022/23:2327 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2327 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att följa effekterna

Inlämnad: 2023-02-08 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU11

Motion 2022/23:2327 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:2327 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.