Björn von Sydow (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Docent.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Talman
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2018-09-24
Ledig
1996-03-23 – 2006-10-02
Ordinarie
1995-10-09 – 1996-03-22

Riksdagsledamot

Ersättare
1994-10-07 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Ledamot
1994-10-10 – 1996-03-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ordförande
2014-11-05 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-05

Europarådets svenska delegation

Vice ordförande
2010-11-01 – 2014-11-01
Ledamot
2010-11-01 – 2010-11-01
Vice ordförande
2006-12-06 – 2010-10-31
Ledamot
2006-11-01 – 2006-12-05

Valprövningsnämnden

Ledamot
2011-04-06 – 2015-02-18
Ledamot
2010-04-23 – 2011-04-05
Ledamot
1994-12-21 – 1996-04-14
Suppleant
1994-11-16 – 1994-12-20

Krigsdelegationen

Ledamot
2012-10-01 – 2018-09-24
Ledamot
2002-10-24 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-24 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1995-11-08 – 1996-07-09

Näringsdepartementet

Statsråd
1996-03-22 – 1997-01-31

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
1997-02-01 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 94- (statsrådsersättare 941008-951009), talman 02-06. Ledamot konstitutionsutskottet 94-96 och 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-12. Ledamot Valprövningsnämnden 94-96 och 10-15, krigsdelegationen 98-06 och 12-, Utrikesnämnden 02-06, riksdagsstyrelsen 02-06, Europarådets svenska delegation 06-14, vice ordförande 06-14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14 och ordförande 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96 och Valprövningsnämnden 94. Ordförande, Riksdagens utrikespolitiska klubb 11-15. Styrelseledamot riksdagens baltiska nätverk 15-. Statsråd (handelsminister), Närings- och handelsdepartementet 960322-970131. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 970201-020930.

Föräldrar

Redaktören Bengt Sköldenberg och byrådirektören Tullia von Sydow.

Utbildning

Fil.kand., Stockholms universitet 69. Fil.dr. och docent i statskunskap, Linköpings universitet 78.

Anställningar

Vikarierande universitetslektor 69-71. Sekreterare till Tage Erlander 70-74. Universitetslektor, Stockholms universitet 78-88 och 92-07. Prefekt, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan i Stockholm 82-88. Redaktör, tidskriften Tiden 83-89. Planeringschef, Statsrådsberedningen 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Verkställande ledamot, Forskningsberedningen 88-91. Ledamot, Industriella och tekniska rådet 88-91 och Fri- och rättighetskommittén 93-94. Styrelseledamot, Centralförbundet för socialt arbete, ordförande 87-94. Särskild utredare med uppdrag att utreda frågorna om direkta val av styrelser i allmänna pensionsfonder 84-86. Ordförande, Vetenskapsrådets styrelse 07-09. Ordförande, Miljövårdsberedningen 94-96, EU 96-kommittén 95-96 och Rikskommittén Sveriges Nationaldag 02-06. Chair Political Affairs Committee (Europarådets parlamentariska församling) 10-11 och 13. Ordförande, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciencies 10-13. Ledamot, mediegrundlagskommittén 14-16. Särskild utredare, forskning och utveckling på försvarsområdet 15-16. Ledamot, Future Earth 16-. Ordförande, Försvarsberedningen 17-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Solna 79-96. Ledamot, kommunstyrelsen 83-94. Ledamot, sociala distriktsnämnden 77-82, vice ordförande 80-82. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden 83-91. 2:e vice ordförande, socialnämnden 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Solna arbetarekommun 83-00. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholms läns distrikt, ledamot verkställande utskottet 87-94. Ordförande, Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg 73-76. Ordförande, Sigtuna arbetarekommun 13-15. Ordförande, Letterstedska föreningen 13-.

Litteratur

Socialismen inför verkligheten (76, efterskrift tillsammans med Tage Erlander), Kan vi lita på politikerna? - Offentlig och intern politik i socialdemokratins ledning 1955-1960 (78), Pedagogiska nämnden i svenskt statsliv (81), Vägen till enkammarriksdagen - Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968 (89), Parlamentarismens utveckling (90), Att vara med på riktigt - En politisk essä (93), Parlamentarismen i Sverige, utveckling och utformning till 1945 (97), Sverige och säkerheten inför 2000-talet (99), 1809 års författningsverk - Vad kan vi lära för framtiden? Maktbalans och kontrollmakt, 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv (09), För Sveriges säkerhet - Därför ska vi ha ett försvar, grundlagarna och försvaret (12), Fritt ord 250 år - Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland, ett levande arv från 1766 (16, tillsammans med andra) samt uppsatser om bl.a. forsknings-, författnings-, försvars- och säkerhetspolitik.

Bostadsort

Sigtuna

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter