Bertil Persson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
med.dr., bitr.överläkare
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-12-17 – 2002-09-30
Ledig
1994-10-19 – 1994-12-16
Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-18

Utrikesutskottet

Vice ordförande
2002-01-01 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2001-12-31
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-20
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Vice ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20

Lagutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Vice ordförande
1998-10-21 – 2002-12-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utrikesutskottet 88/89-93/94, Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91, Socialutskottet 94/95-, Utrikes- och försvarsutskottet 96/97. Ledamot av Lagutskottet 91/92-93/94 och Utrikesutskottet 94/95-. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 92-98.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Läkarexamen vid Lunds universitet 67, specialistkompetens i invärtes medicin 74, hjärtsjukdomar 77. Underläkartjänstgöring i Heidelberg, Göttingen och statens bakteriologiska laboratorium. Underläkare vid medicinska kliniken på Allmänna sjukhuset i Malmö 67-84, biträdande överläkare 84-. Medecine doktor vid Lunds universitet 82. Kommunalråd i Malmö 86-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ideon-Malmö, ordförande i arbetsutskottet 86-88, Stiftelsen Forskning i Malmö 86-88 och Post och Kredit-bankens kontor i Limhamn 86-88. Ordförande i kuratorskollegiet vid Lunds universitet 61-62. - Ledamot av styrelsen för Sveriges Konservativa studentförbund 60-64, ordförande 62-64, och Moderata samlingspartiets Malmöförbund 70-, 1:e vice ordförande 83-89, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 86-89, Läkemedelsverket 90-, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 00-. Ledamot av Lunds universitets medicinska fakultets utbildningsutskott 87-88 Statens medicinskt etiska råd 89- och Gentekniknämnden 94-. FN-delegat 93. - Ledamot av merkostnadskommittén 90-93, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92-, kommittén om en ny högskola i Malmö 95-96, storstadskommittén 97-98, xenotransplantationskommittén 97-99, ordförande 97-99, kommittén om biotekniken i samhället - möjligheter och risker 98-00, utvecklingspolitiska utredningen 00-02, kommittén om genetisk integritet 01- och kommittén för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002 02.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 71-88, 91 och 94. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76 och fastighetsnämnden 77-85, vice ordförande 77-85. - Ordförande i Hyllie kyrkostämma 79-88.

Litteratur

Bl a The Natural History of Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease in Malmö (1982, doktorsavhandling), Hälso- och sjukvård för 2000-talet (1992) och Moderaterna 90 år i Malmö (1993).

Föräldrar

Läroverksadjunkten Gustaf Bertil Persson och vävlärarinnan Ruth Ingeborg Fredriksson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

  Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

  Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 tobakslagen 1993:581Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:171 Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten

  Motion 2001/02:Kr8 av Bertil Persson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr8 av Bertil Persson m med anledning av skr. 2001/02:171 Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den svenska slavhandelskolonin och nuvarande världsarvet Cape
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Betänkande 2001/02:UU8

  Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.
  Behandlade dokument
  83
  Förslagspunkter
  78
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  76, 352 minuter
  Beredning
  2002-02-07
  Justering
  2002-03-07
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-21
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upplösa Östersjömiljarden och tillföra det ordinarie öststödet
  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet

  Motion 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ackreditering av vårdgivare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Inledning 8 4 Regeringens tandlösa förslag 9 5 Tillgången på tandläkare 10 6 Konkurrens och prisutveckling 11
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Inledning 15 4 Förslag om införande av läkemedelsförmånsnämnd 16 4.1 Förslagets effekter på tillgång och konkurrens 16
  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Inledning 20 4 Tobak som hÃ
  lsoproblem 20 5 Rökfria miljöer 21 5.1 Rökfria miljöer påfrivillig
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

  Motion 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Etiska reflexioner och integritetsproblem 3 5 Definitionen av biobank 4 6 Lagens
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • vindkraften i Stockholmsregionen

  Skriftlig fråga 2001/02:519 av Persson, Bertil (m)

  den 14 januari Fråga 2001/02:519 av Bertil Persson m till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften i Stockholmsregionen Vindkraften byggs nu ut i Sverige, särskilt runt Skåne och Gotland, medan Uppland och Södermanland lämnas relativt oberörda. Man kan naturligtvis inte ta regeringens engagemang för vindkraften
  Inlämnad
  2002-01-14
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • våldet i skolan

  Skriftlig fråga 2001/02:476 av Persson, Bertil (m)

  den 3 januari Fråga 2001/02:476 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldet i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Lagregleringen avseende arbetsmiljö beträffande sexuella trakasserier gäller inte för elever. Avser skolministern att åtgärda denna brist
  Inlämnad
  2002-01-03
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • våld och trakasserier i skolan

  Skriftlig fråga 2001/02:474 av Persson, Bertil (m)

  den 27 december Fråga 2001/02:474 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våld och trakasserier i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Ett av de senaste bevisen för detta är statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram, och som visar att antalet anmälningar om hot och
  Inlämnad
  2001-12-28
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:38. 2 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 8 2 Innehållsförteckning 8 3 Inledning 9 4 Utbildning,
  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • om konkurrensneutralitet och flyg

  Skriftlig fråga 2001/02:238 av Persson, Bertil (m)

  den 20 november Fråga 2001/02:238 av Bertil Persson m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensneutralitet och flyg Nu är vi ensamma om att ge dig bonuspoäng Dubbla poäng ger dig ett dubbelt så smart sätt att resa.Så lyder Malmö Aviations helsidesannonser, Med vårt bonusprogram når du sedan drygt 400 destinationer
  Inlämnad
  2001-11-20
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapenoch dess medlemsstater och  staterna i Afrika,Västindien och Stillahavsområdet

  Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapenoch dess medlemsstater och staterna i Afrika,Västindien och Stillahavsområdet

  Betänkande 2001/02:UU3

  Riksdagen godkände ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å andra sidan. Vidare godkände riksdagen två kompletterande interna avtal mellan medlemsstaterna.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  3, 12 minuter
  Justering
  2001-10-18
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31

Filter