Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Proposition 2005/06:147

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2006-03-15
Inlämning
2006-03-15
Bordläggning
2006-03-15
Hänvisning
2006-03-16
Motionstid slutar
2006-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2005/06:147

Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Prop.

2005/06:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2006

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt för vissa

kampsportsmatcher. Syftet är att behandla alla kampsporter som tillåter

våld mot huvudet lika. Den föreslagna lagen, som skall ersätta den

nuvarande lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning,

innebär i huvudsak följande.

Tävlings-,
tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter

deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa

motståndarens huvud får inte anordnas

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU29
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (12)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.