Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporternas betydelse för ungdomens fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Motivering

Kampsporterna utgör i dag en viktig mötesplats mellan olika grupper och olika åldrar i vårt samhälle. Många ungdomar – framför allt unga män – visar stort intresse för denna form av idrott. I miljöer som t.ex. Fryshusets träningssalar utvecklas en särskild sorts pedagogik i stånd att rehabilitera unga män från marginaliserade sociala grupper, framför allt barn till invandrare med svag position i samhället. Dessa arter av idrott lockar genom den stora energiutvecklingen och genom de prövningar som utgör en del av utövningen. Det är mycket svårt att föreställa sig andra aktiviteter som har lika stark dragningskraft över just de unga män lätt frestade annars att söka sin identitet inom våldet och brottsligheten. Det är alltså i dessa miljöer som kampsporterna räddar liv genom att kanalisera de ungas äventyrslust i skapande och välstrukturerade banor.

Det är därför viktigt att de nya bestämmelserna inte tillämpas med överdriven stränghet. Att i praktiken förhindra unga män att träna och tävla inom dessa idrottsgrenar skulle ha förödande sociala följder, eftersom många unga män från marginaliserade sociala miljöer finner sin identitet och sin position i samhället medan de tränar och tävlar boxning, thaiboxning eller andra varianter av kampsport. Om möjligheterna för träning och tävling försvåras avsevärt eller till och med försvinner på grund av snäva regler och irrationellt hårda kriterier för tillståndsgivning kommer många unga män ur fattiga grupper att antingen söka sig till underjordiska tränings- och tävlingscentra – alltså till en fullständigt okontrollerad svart marknad för idrottsutövning – eller helt enkelt försöka finna utlopp för sin energi i den kriminella världen. Tillståndsgivning och regler för träning och tävling inom de givna idrottsgrenarna får inte strypa en redan etablerad verksamhet som definierar sig i första hand genom strävan att skapa social samvaro och en positiv fysisk och psykisk utveckling hos de unga. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 mars 2006

Ana Maria Narti (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporternas betydelse för ungdomens fysiska, psykiska och sociala utveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.