Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsporter

Motion 2005/06:Kr20 av Inger René och Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:147.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporter som tillåter slag och sparkar mot huvudet.

Motivering

I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Syftet är att behandla alla kampsporter som tillåter våld mot huvudet lika. Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Misshandel är enligt svensk lag förbjuden. Vi anser att ”sporter” där det är tillåtet att tillfoga varandra skada genom att rikta slag eller sparkar mot huvudet skall likställas med misshandel och vara förbjudet.

Stockholm den 30 mars 2006

Inger René (m)

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:147.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporter som tillåter slag och sparkar mot huvudet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.