Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr19 av Johan Linander m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner vad i motionen anförs om att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Motivering

Först och främst vill vi säga att det är positivt att regeringen äntligen föreslår att avskaffa lagen om förbud mot professionell boxning och i stället inför en lagstiftning där tillstånd krävs för att anordna tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i en kampsport som tillåter slag, sparkar eller annat våld mot motståndarens huvud.

I 2 § i den nya lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher stadgas att tillstånd att anordna kampsportsmatch endast får lämnas om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Detta är en fullt rimlig lagstiftning och borde som vi ser det innebära att professionell boxning ska kunna anordnas i Sverige.

Tyvärr väljer regeringen att i propositionen uttrycka att ”den föreslagna regleringen torde därmed innebära att såväl professionell boxning som arrangemang av vissa andra kampsporter som i dag genomförs inte kommer att få tillstånd med nuvarande tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser” (sid. 27).

Vi anser att det är olyckligt om professionell boxning även fortsättningsvis i praktiken kommer att vara förbjudet i Sverige. Därför bör riksdagen uttala att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna. Vi menar inte att proffsboxning ska undantas från tillståndskravet och vi menar inte att det inte ska krävas godtagbar säkerhet för deltagarna, men vi menar att proffsboxning i sin nuvarande form kan vara tillräckligt säker för deltagarna.

Man har självklart rätt att inte tycka om att titta på boxning, men det är orimligt att enskilda personers motvilja mot en idrottsgren tvingar dess utövare till exil. Om man verkligen bryr sig om boxarnas väl och ve kan man fråga sig varför proffsboxning skulle vara den enda idrott där utövarna kan anses ha fördel av och må bättre av att träna och tävla på ständig bortaplan!

Stockholm den 23 mars 2006

Johan Linander (c)

Jörgen Johansson (c)

Claes Västerteg (c)

Rigmor Stenmark (c)

Staffan Danielsson (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen godkänner vad i motionen anförs om att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.