Kultur för alla

Betänkande 2014/15:KrU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer: 8
Betänkande 2014/15:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2015-03-17, 2015-04-07

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen bör uppmana regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Det föreslår kulturutskottet. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:KrU7, Kultur för alla

Debatt om förslag 2014/15:KrU7

Webb-tv: Kultur för alla

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-16
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 7, Voteringar: 4

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kultur i hela landet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

  2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

  2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S),

  2014/15:2459 av Per Lodenius (C) yrkandena 1 och 2 samt

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19.
  • Reservation 1 (C)
  • Reservation 2 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M730011
  SD370012
  MP23002
  C01804
  V10182
  FP16003
  KD14002
  Totalt262181851
  Ledamöternas röster
 2. Kulturpeng

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2849 av Paula Bieler (SD).
 3. Kulturlag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 3 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M740010
  SD370012
  MP23002
  C17005
  V01902
  FP16003
  KD14002
  Totalt27919051
  Ledamöternas röster
 4. Kultur för äldre

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

  2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 18.
 5. Jämställt kulturliv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

  2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).
  • Reservation 4 (V)
 6. Installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 7. Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. Nordens hus i Sverige

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD).
  • Reservation 5 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M740010
  SD037012
  MP22003
  C18004
  V19002
  FP16003
  KD14002
  Totalt26137051
  Ledamöternas röster
 9. Centrum för populärkultur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.
  • Reservation 6 (V)
 10. Filmfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

  2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.
  • Reservation 7 (SD)
  • Reservation 8 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M740010
  SD037012
  MP22003
  C18004
  V10182
  FP16003
  KD14002
  Totalt243371851
  Ledamöternas röster
 11. Vidareförsäljning av biljetter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument