Till innehåll på sidan

Stöd till Dalhalla och andra kulturella mötesplatser

Motion 2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge riktade uppdrag till viktiga kulturella mötesplatser över hela landet i syfte att stötta och vårda dessa kulturinstitutioner.

Motivering

För 360 miljoner år sedan föll en meteor ner ifrån rymden. Den föll över Dalarna och resultatet blev Siljansringen och den omkringliggande Siljansbygden, ett av Sveriges vackraste områden. Hur hela traktens berggrund påverkades kan man kanske tydligare än någon annanstans se i Dalhalla, i en spännande sammansättning i färgrika vertikala ränder. Dalhalla, eller Draggängarna som det hette förut, är namnet på ett kalkbrott, där brytningen upphörde 1990. Platsen i sig är en upplevelse för öga och öra.

Läget är idealiskt, långt borta från all bebyggelse och väl avskärmat mot störande buller från vägtrafik och industri. Akustiska mätningar har bekräftat en osedvanligt låg bullernivå nere i brottet. Ljudproven har också bekräftat att de höga, nästan vertikala bergväggarna ger en mycket bra klang utan störande eko. Med en akustiskt utformad scen och med publiken sittande nere i ”amfiteatern” kan Dalhalla jämställas med kända scener i antikens Grekland och Italien.

Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en förnämlig utomhusarena för opera, Dalhalla Opera. Utvecklingen har skett för varje år med samarbeten och gästspel från hela världen. Arenan har blivit ett känt begrepp utomlands och omnämnd som en av världens främsta arenor för opera. Dalhalla har även blivit ett stort turist- och besöksmål för både svenska och utländska besökare vilket har varit bra på många sätt. De utländska besökarna söker sig nästan uteslutande till operaevenemangen.

Dalhalla betyder och har betytt oerhört mycket som ”motor” för turist- och näringsliv i Dalarna och i Sverige. Det är ett starkt varumärke och den som någon gång har besökt Dalhalla lämnas sällan oberörd.

I Dalhalla bjuds lyssnarna och tittarna på en mängd olika konserter och musik- och ljudupplevelser. Att kunna sätta upp och erbjuda operaföreställningar är en målsättning för Dalhallas Vänner, den förening som jobbar parallellt med intressebolaget Dalhalla Förvaltning AB.

Dalhallas operaverksamhet stöds av Kulturdepartementet, Landstinget Dalarna och Sparbanksstiftelsen Dalarna. Det statliga stödet har varit bärande och en viktig del i Dalhallas överlevnad. Därför är det viktigt att man på Dalhalla får fortsätta sin fantastiska resa, att erbjuda människor en annorlunda och fängslande upplevelse i fantastisk miljö.

Sommaren 2015 blir det nyproducerad opera på Dalhalla igen, något vi i Dalarna har sett fram emot. Det är ingen mindre än Nina Stemme som vi får uppleva i två föreställningar av ”Turandot”. Dirigent blir Tobias Ringborg och orkestern består av Dalasinfoniettan plus Gävle symfoniorkester.

Dalhalla och dess unika uppsättningar är ett lysande exempel på hur kulturupplevelser kan hållas levande runt om i Sverige. Vi anser att man även i framtiden bör stötta lokalt viktiga kulturarrangörer. Med anledning av ovanstående beskrivning vill vi att riksdagen uppmanar regeringen att ytterligare se över möjligheten att ge riktade uppdrag till viktiga kulturella mötesplatser över hela landet och att vårda dessa kulturinstitutioner och verka för att de ska fortsätta vara goda ambassadörer och kulturspridare.

.

Roza Güclü Hedin (S)

 

Hans Unander (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge riktade uppdrag till viktiga kulturella mötesplatser över hela landet i syfte att stötta och vårda dessa kulturinstitutioner.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.